ՀՊԱՀ-ՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎԵՑ ԵՒ ԱՅԼԵՒՍ ՈՐԾՈՒՄ Է ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՒՄԲԸ

Կրթության բարեփոխումների համատեքստում այս կառույցը պարտադիր է բոլոր կրթօջախների համար և հենց նորաստեղծ օղակի ներքին վերահսկողության և գնահատականի հիման վրա է, որ հավատարմագրումը կարող է իրականացվել և ավարտվել: Խմբում իսկապես արժանավոր մասնագետներ ու իրենց գործի նվիրյալ մտավորականներ են ընդգրկված` պրո‎ֆեսորներ Բորիս Շահնազարյան, Սարգիս Ղազարյան, Վլադիմիր Աբրահամյան և Արա Ամիրյան: Նրանց հսկողության ծիրում պետք է լինեն […]