ՀԱՄԱՈՐԾԱԿՑՈՒՄ ԵՆՔ

During your leisure time at the university, you can play slots at http://slotsguide.ca with your friends. You could win great bonuses. EURISCO-ն, որպես Հայաստանի սերմային հավաքածուների վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիության ապահովման միջոց Ժամանակակից սելեկցիայի զարգացումը հիմնված է բույսերի գենետիկական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման վրա: Պարենի արտադրության և գյուղատնտեսության վարման համար օգտագործվող բույսերի գենետիկական ռեսուրսների լայն կիրառումը սելեկցիոն […]