Государственный аграрный

Государственный аграрный университет Армении (бывшая Армянская сельскохозяйственная академия) – крупный научно-образовательный центр республики – основан в 1994 г в результате объединения Армянского сельскохозяйственного и Ереванского зоотехническо-ветеринарного институтов.

В образовательную систему ГАУА входят 6 факультетов (агрономический, пищевых технологий, экономический, ветеринарной медицины и зоотехнии, механизации сельского хозяйства и транспортных перевозок, гидромелиорации, землеустройства и земельного кадастра), магистратура, аспирантура, департамент агробизнеса (армяно-американский учебный центр), департамент заочного обучения, департамент непрерывного обучения и повышения квалификации, базовый и региональный лицеи и государственный сельскохозяйственный колледж. В шести учебных корпусах располагаются 43 кафедры, многочисленные лаборатории, учебные кабинеты, библиотека, читальные залы, музеи, спортивные залы мастерские, различные подразделения, столовые, пункт медицинской помощи.

Краткая справка

Государственный аграрный университет Армении (бывшая Армянская сельскохозяйственная академия) – крупный научно-образовательный центр республики – основан в 1994 г в результате объединения Армянского сельскохозяйственного и Ереванского зоотехническо-ветеринарного институтов. Оба института были основаны в 1930 г. на базе сельскохозяйственного факультета Ереванского государственного университета.

В образовательную систему ГАУА входят 6 факультетов (агрономический, пищевых технологий, экономический, ветеринарной медицины и зоотехнии, механизации сельского хозяйства и транспортных перевозок, гидромелиорации, землеустройства и земельного кадастра), магистратура, аспирантура, департамент агробизнеса (армяно-американский учебный центр), департамент заочного обучения, центр непрерывного обучения, повышения квалификации, дополнительного образования и стратегического планирования, базовый и региональный лицеи и государственный сельскохозяйственный колледж. В шести учебных корпусах располагаются 43 кафедры, многочисленные лаборатории, учебные кабинеты, библиотека, читальные залы, музеи, спортивные залы мастерские, различные подразделения, столовые, пункт медицинской помощи..

ԱՐԻՈՒԹՅԱՆ, ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՏՈԿՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ ԷՐ

հուլիսի 27-ին մահկանացուն կնքեց ականավոր գիտնական, տ.գ.դ., գիտության տաղանդավոր կազմակերպիչ, ՌԱ իսկական անդամ Մարտին Հայկի Խուբլարյանը:
Ծնվել էր 1935 թ. մարտի 5-ին  Վրաստանի Բոլնիսի շրջանի Բոլնիս-Խաչեն գյուղում: 1958 թ. ավարտել է ՀԻ-ի հիդրոմելիորատիվ ֆակուլտետը: 1951-61 թթ. աշխատել է ՀՀ ԱԱ Էներգետիկայի և հիդրավլիկայի ինստիտուտում, 1968-79-ին` Հիդրոտեխնիկայի և մելիորացիայի համամիութենական գիտահետազոտական ինստիտուտում, 1979-88-ին` ԽՍՀՄ ջրային հիմնահարցերի ինստիտուտի փոխտնօրեն, 1988-2003-ին` տնօրեն, 2003-ից` ՌԱ խորհրդական, ՌԱ ՙՋրային ռեսուրսներ՚ ռուսերեն հանդեսիգլխավոր խմբա•իր:
Կյանքի 50-ից ավելի տարիները նա նվիրել է հայրենակցական գիտության զարգացմանն ու կայացմանը: Բնական ջրերում գործընթացների տեսական ուսունասիրմանը նվիրված Մ. Խուբլարյանի գիտական աշխատանքները էական ներդրում են հանդիսացել հիդրոդինամիկայի, ցամաքի ջրաբանության, հիդրոֆիզիկայի զարգացման գործում, հնարավորություն են ընձեռել որոշելու ջրերի որակի և ռեժիմի ձևավորման, մակերեսային և ստորերկրյա ջրերի փոխազդեցության, ջրավազանների ներքին գործընթացների, ջրային միջավայրում ջերմության և զանգվածի տեղափոխման նոր օրինաչափությունները և այլն:
Մ. Խուբլարյանի հիմնարար աշխատանքները լայն ճանաչում ունեն մեր երկրում և արտասահմանում, նա հրատարակել է 200-ից ավելի աշխատություն, այդ թվում 7 մենագրություն: Ցամաքի ջրերի հետազոտությունների հետ կապված աշխատանքների համար նա արժանացել է Ֆ. Սավարենսկու անվան մրցանակի, հանդիսանում է “Наука/Интерпериодика” հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր` ակադեմիական հրատարակություններում լավագույն հրատարակությունների համար:
Մ. Խուբլարյանի ստեղծած ՙՌուսաստանի ցամաքի ջրեր. դինամիկա և որակ՚ (‘Воды суши Росии – динамика и качество”) •իտական դպրոցը նվաճել է հայրենական ու միջազգային լայն ճանաչում և շատ հաջող զարգանում է:
15 տարուց ավելի (1988-2003 թթ.) նա գլխավորել է ՌԱ-ի Ջրային պրոբլեմների ինստիտուտը: Դժվար տարիներին նրան հաջողվեց պահպանել այդ ինստիտուտը որպես ՌԱ առաջատար կոլեկտիվներից մեկը ջրային ռեսուրսների պահպանման և ռացիոնալ օգտագործման, ձևավորման բնագավառում: Երկար տարիներ նա ղեկավարել է ակադեմիական խոշոր համալիր հետազոտությունների, դաշնային նպատակային ծրագրերի իրականացման, պետական մարմինների հանձնարարականների վերաբերյալ աշխատանքներ, որոնք ուղղված էին երկրի ջրապահովվածության կենսական կարևոր խնդիրների լուծմանը և խոշոր գետերի ավազանների էկոլոգիական իրավիճակի բարելավմանը:
After you’re done with your lectures, you can meet up with your friends at the university for a round of online casino slots games.
Մ. Խուբլարյանը կատարում էր մեծ գիտակազմակերպչական աշխատանք, հանդիսանում էր ՌԴ մի շարք կառավարական հանձնաժողովների և գիտական խորհուրդների անդամ; ՌԱ օվկիանոսագիտության, մթնոլորտի և աշխարհագրության ֆիզիկայի բաժանմունքի ակադեմիկոս-քարտուղարի տեղակալ; ՌԱ “Ցամաքի ջրային ռեսուրսներ” իտական խորհրդի նախագահ:
Մ. Խուբլարյանի գիտական և գիտակազմակերպչական գործունեությունը նշվել է կառավարական բարձր պարգևներով:
Կյանքից հեռացավ նշանավոր մարդ, արիության, տոկունության և արժանապատվության տիպար, գիտության իսկական նվիրյալ: Խորապես ցավում ենք այդ անհատույց կորստի համար: Մարտին Հայկի Խուբլայանի մասին վառ հիշողությունը ընդմիշտ կպահպանվի մեր սրտերում:
Ս. ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՀՏԿ և մելիորացիայի ամբիոնի
վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆ.

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ  29-ԻՆ   ԿԼՐԱՆԱՐ   ՆՐԱ   20-ԱՄՅԱԿԸ…
2009 թվականի փետրվարի 14… սիրահարների տոն:
Բոլոր երիտասարդները սրտի անհանգիստ տրոփյունով են սպասում այդ օրվան: Ողջ օրը կարծես գլխապտույտի մեջ նրանք շտապում են միմյանց անդադար շշնջալ սիրո խոստովանություններ:
Ճակատագրի դառը հարված, անհավատալի իրականություն… Միթե հենց այդ օրը պետք է կատարվեր աղետալի պատահարը և մեզնից խլեր մեր շատ սիրելի էակին` Սերգեյ Ավետիսյանին:
Սերգեյը սեպտեմբերի 29-ին կդառնար 20 տարեկան… Լուսավոր, բարի, կամեցող, ընկերներին միշտ հասնող և բոլորիս համար ուրախության շռայլ աղբյուր հանդիսացող երիտասարդ էր Սերգեյը: Ընկերների համար հենասյուն, ծնողների և հարազատների համար կենսական էներգիայի աղբյուր էր Սերգեյը:
Դժվար է մեզ համար առանց նրա: Դժվար է նույնիսկ գրել այս տողերը…
Ափսո¯ս, շա°տ ափսոս…
Գոհար ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

ԲՈՒՖԵՏՈՒՄ` ԻՆՉՊԵՍ ՏԱՆԸ

Ամիսներ շարունակ անհամբեր սպասում էինք բու‎ֆետ-ճաշարանի շինարարության ավարտին: Վերջապես, նոր ուսումնական տարվա առաջին օրվանից այն բացեց իր հյուրընկալ դռները` ընդ որում, առանց ՙսեռական խտրականության՚: Եվ հին բու‎ֆետների ՙկանչող՚ բուրմունքից էլ ազատվեցին մեր հարկերն ու լսարանները: Հարազատ բուհում էլ ձեռք բերեցինք ևս մեկ հպարտության առարկա:
Այն միանգամից աչքի է ընկնում իր տրամադրող մթնոլորտով. հաճելի միջավայր, հարմարավետ կահավորված լուսավոր ու ընդարձակ սրահ: Նախորդ` մառախլապատ բու‎ֆետից, որտեղ խարխափելով էիր քայլում, հետք անգամ չկա (հույս ունենանք, որ չծխելու արգելքը կպահպանվի): Պակաս կարևոր չէ նաև այն, որ առանձնացված են աշխատակիցների և ուսանողների սրահները:
Ճաշացանկը բազմազան է. բացի արագ սննդի` ՙ‎ֆասթ ֆուդի՚, հարուստ տեսականուց և հյութերից, քիչ չեն նաև տաք կերակուրները, աղցանները: Մի խոսքով, կարող ես զգալ քեզ ինչպես տանը:
Բայց ուզում եմ մի երկու մանր-մունր թերություններից խոսել` ապագայում մեր սիրելի բու‎ֆետն էլ ավելի լավը տեսնելու ակնկալիքով: Չնայած նշված է աղցանների մի ամբողջ շարք, բայց ՙմայրաքաղաքայինից՚ բացի ուրիշը երբեք չի լինում: Այդ դեպքում գուցե չարժե գրել այդքան անուն: Իսկ տղաները դժգոհ են, որ ավանդական հայկական կերակուրների` խորոված, քաբաբ, պատրաստումը չափազանց երկար է տևում, ու երկու դասամիջոց առաջ պետք է պատվիրես (ՀԱՍԿ-կարծում ենք բուհում բոլորովին նպատակահարմար չէ նման հիմնավոր-տնավարի, կուշտ ու կուռ ուտելը: Չէ որ ասված է ոչ միայն հացիվ):
Իսկ ընդհանրապես, խնամված և բարեկարգ մեր միջավայրում այս տարվա կարևոր փոփոխություններն էին բու‎ֆետի նոր շենքի և 1-ին մասնաշենքի սանհանգույցների շահագործումը: Վերջիներս ևս մեր 80 ամյակը գրեթե բոլորած բուհի վարկին վայել ու անթերի խնամված են

ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՀ ԵՆ ՀՊԱՀ-Ի ՀԵՏ ՀԱՄԱՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼԻՔ ՀՌՉԱԿԱՐԻՑ ԱՌԱՋ ԵՆՔ ԸՆԿԵԼ

Օրերս ՀՀ սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը բուհերի ռեկտորներին է հղել մի ՙՀռչակագրի՚ նախագիծ, որով կոչ է անում հավասարեցնել հայաստանաբնակ և սփյուռքահայ ուսանողների ուսման վարձերը, համոզված, որ այդ ձեռնարկը կնպաստի օտար ափերում ծնված ու հասակ առած հայ երիտասարդների հայեցի կրթության և դաստիարակության, սփյուռքը ուծացումից փրկելու, ժողովրդի կենսունակ ջիղը առողջ պահելու գործին: Անշուշտ հասկանալի են նախարարի մտահոգություններն ու նախաձեռնությունը ողջունելի:
Սակայն, շատ խոսուն է այն հանգամանքը, որ սփյուռքի նախարարությունը մինչ հռչակագրի սփռումը փորձել է ուսումնասիրել իրավիճակը բուհերում: Դիտարկումները ցույց են տվել, որ մենք միակ բուհն ենք, որ ի սկզբանե կիրառել ենք ուսման հավասար վարձի սկզբունքն ու անխոտոր առաջնորդվել ենք այդ ուղենիշով: Դրանով իսկ լայն հնարավորություններ ենք ընձեռել մեր հայրենակիցներին` ագրարային ոլորտի համակողմանի ու լավ պատրաստված մասնագետներ դառնալու համար:
ՙՀԱՍԿ՚

ԱՋԱԿՑԵԼ  ԵՆ  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ  ՀԱՐՑԵՐՈՒՄ

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Խ. Ասրյանը նամակով դիմել է ՀՊԱՀ ռեկտոր Ա. Թարվերդյանին և շնորհակալություն  է հայտնել Եւրոպայի ձյուդոյի երիտասարդների առաջնության հանդիսավոր բացման արարողության կազմակերպչական աշխատանքներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու համար

НАШИ НОВОСТИ

С 18-го по 20-е сентября  г. в рамках  третьего международного «Армагрофорума» Государственный аграрный университет Армении проводит  международную научную конференцию  «Охрана и использование водных ресурсов южно-кавказского региона».
Работа конференции будет проходить по следующим секциям:

Растениеводство и овощеводство
Агроэкология, почвоведение, лесоведение, земледелие
Виноградарство, плодоводство и защита растений
Животноводство
Ветеринария
Механизация  сельского хозяйства
Землеустройство, мелиорация, водные проблемы
Технология производства пищевых продуктов
Аграрная экономика
Гуманитарное образование
Материалы конференции будут опубликованы в «Известиях Государственного аграрного  университета Армении». Статьи должны быть представлены  не позднее 31 мая 2008 г.
Статьи принимаются на русском или английском языках с указанием организации, где работают авторы. Число авторов должно быть не более четырех. Максимальный объем статьи – 7 страниц компьютерного набора (шрифт Arial). Формат бумаги А4, размер текста 175´255 мм (включая указатель страницы). Размер букв 12, интервал 2. Текст предваряется 5-ю ключевыми словами. Графики вычерчиваются в режиме программы  Corel Draw. Статьи должны иметь аннотации на армянском (для иногородних – на русском) и английском языках в объеме не более 50 слов, не считая заглавия статьи и фамилий авторов. К статье прилагается и ее электронный вариант.

ՀՊԱՀ-ՈՒՄ ՍՏԵՂԾՎԵՑ ԵՒ ԱՅԼԵՒՍ ՈՐԾՈՒՄ Է ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԽՈՒՄԲԸ

Կրթության բարեփոխումների համատեքստում այս կառույցը պարտադիր է բոլոր կրթօջախների համար և հենց նորաստեղծ օղակի ներքին վերահսկողության և գնահատականի հիման վրա է, որ հավատարմագրումը կարող է իրականացվել և ավարտվել: Խմբում իսկապես արժանավոր մասնագետներ ու իրենց գործի նվիրյալ մտավորականներ են ընդգրկված` պրո‎ֆեսորներ Բորիս Շահնազարյան, Սարգիս Ղազարյան, Վլադիմիր Աբրահամյան և Արա Ամիրյան: Նրանց հսկողության ծիրում պետք է լինեն ուսումնական գործընթացի կազմակերպման` առանց բացառության, բոլոր խնդիրները (ինչպես հայտնի է այս ասպարեզում երկրորդական հարցեր չկան):
Ամենամոտ ապագայում ՀՊԱՀ գիտխորհուրդը կքննարկի ու կհաստատի այս ստորաբաժանման աշխատանքի կանոնակարգը` կհստակեցվեն առաջնահերթությունները, իրավունքներն ու պարտականությունները:
ՙՀԱՍԿ՚

ՀՊԱՀ-ՈՒՄ   ՆՈՐ   ՈՍԿԵՄԵԴԱԼԱԿԻՐՆԵՐ
իտխորհրդի ամառային նիստերից մեկում ՀՊԱՀ ոսկե հուշամեդալի արժանացան մեր բուհի ավտոպարկի տնօրեն Էդիկ Մկրտչյանը (ծննդյան 70 ամյակի կապակցությամբ) և հեռակա դեպարտամենտի պետ Էդուարդ Կոսեմյանը (60 ամյակի կապակցությամբ): իտխորհրդի անդամները սրտանց ու ջերմորեն շնորհավորեցին իրենց գործընկերներին ու մաղթեցին երկար տարիների քրտնաջան աշխատանք

ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի գիտական գրադարանը հանրապետության հնագույն բուհական գրադարաններից է: Այն ունի շատ հարուստ գրքային ֆոնդ. կես միլիոնից ավելի գիտական, ուսումնական և գեղարվեստական գրականություն:

Գրադարանի ֆոնդերը շարունակում են համալրվել տարբեր երկրներում հրատարակվող գրքերով և ամսագրերով: Շատ համալսարաններ, կառավարական և հասարակական կազմակերպություններ որպես նվիրատվություն համալսարանին են փոխանցում գյուղատնտեսությանը և այլ ոլորտներին վերաբերող մեծ թվով գրքեր:

Գրադարանն ունի համալրման, մշակման և գրացուցակների, աբոնեմենտի և սպասարկման, տեղեկատվության, մատենագիտության և մամուլի սեկտորներ: Չորս մասնագիտացված ընթերցասրահներում ստեղծված են անհրաժեշտ բոլոր պայմանները՝ ստեղծագործ աշխատանքի համար: Կապի նորագույն միջոցների շնորհիվ, հաշված րոպեների ընթացքում, ուսանողները, դասախոսներն ու գիտաշխատողները ստանում են անհրաժեշտ ինֆորմացիա

ՀՊԱՀ-Ի ՀՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մեր ՀՊԱՀ-ում սովորում են բազմաթիվ շնորհալի ուսանողներ: Արդյո±ք ճանաչում ենք նրանց:
Կցանկանայի պատմել նրանցից մեկի մասին, որը ոչ միայն ձևավորված և հասուն անձնավորություն է, այլ արդեն տաղանդավոր մարզիկ:
Համբարձումյան Ժորան սովորում է տնտեսագիտական ‎ֆակուլտետի ֆինանսներ և վարկ բաժնի 2-րդ կուրսում, մասնակցել է Եւրոպայի գավաթի բաց առաջնությանը, ներկայացնելով քիքբոքսինգ մարզաձևը և 65 կգ քաշային կարգում գրավել 3-րդ պատվավոր տեղը: Մասնակից պետությունները չորսն էին` Հայաստան, Ռուսաստան, Վրաստան և Իրան:
Ժորան այս մարզաձևով զբաղվում է 1-ին դասարանից, երկու անգամ եղել է ՀՀ չեմպիոն (հիմա ևս գործող չեմպիոն է):
Հիշեցնենք, որ Ժորան մասնակցել է նաև ՙՕլիմպիական օր՚ մրցավազքին: Մաղթենք մեր մարզիկին նորանոր հաղթանակներ, հաջողություն անձնական կյանքում և ուսման մեջ

ՊԱՀ-ՈՒՄ ԶԵՂՉՎԵՑԻՆ 166 ՀՈՈՒ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐԸ
ՀՊԱՀ ռեկտորատի վերջին նիստում զեղչվեցին 166 ուսանողի ուսման վարձավճարները: Նյութական այս խրախուսանքը կիրառվում է ոչ միայն անապահով ընտանիքներից երիտասարդների նկատմամբ, այլ նաև բծախնդրորեն հաշվի են առնվում առաջադիմության արդյունքներն ու վարքը

Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի տեղեկագիր

Ամսագիրը հիմնադրվել է 2003 թ. մայիսին (նախկին անվանումը` “Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիայի տեղեկագիր”): Այս կարճ ժամանակահատվածում ամսագիրը ձեռք է բերել միջազգային ճանաչում: Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի, Հոլանդիայի, Շվեդիայի, Վրաստանի, ՈՒկրաինայի, Ղազախստանի, Բելառուսի, Տաջիկստանի և այլ երկրների գիտնականների հետ համագործակցելու արդյունքում ամսագրի 12 համարներում հրապարակվել է ագրարային գիտության տարբեր ոլորտներին վրաբերող մոտ 500 հոդված:

Ամսագրի խմբագրակազմը համալրված է որակյալ մասնագետներով, այն ղեկավարում է ագրարային համալսարանի գիտական կենտրոնի տնօրեն-պրոռեկտոր Դ.Պ.Պետրոսյանը:

Ամսագիրը լույս է տեսնում եռամսյակը մեկ անգամ:

Ամսագրին մեծ աջակցություն է ցույց տալիս ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտը: Հայաստնի Հանրապետության բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը “Հայաստնի պետական ագրարային համալսարանի տեղեկագիրը” համարում է դոկտորական ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերական